Välkommen till SDK Stockholm!

Här kan ni bland annat hitta årets aktiviteter inom klubben och
se datum för kommande MH/MT. Läs mer under fliken aktiviteter.

Man är även varmt välkommen till att besöka eller träna på klubbområdet. Kontakta någon ur styrelsen för att få veta mer
om vilka tider som folk är på området.

Tillhör du SDK Stockholm och har ett resultat eller en bild som
du skulle vilja ha med på hemsidan? Maila till webmastern.